പെനാൽറ്റി തുലച്ച് പെറു, ഡെന്മാർക്കിന് ജയം.

ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ മത്സരത്തിൽ ഡെന്മാർക്കിന് ജയം. പെറുവിനെയാണ് ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 44ആം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കുവെയ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. കുവെയയെ ബോക്സിൽ വീഴ്ത്തിയതിന് വീഡിയോ അസിസ്റ്റഡ് റഫെറിയിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചു. എന്നാൽ കുവെയയുടെ ഷോട്ട് ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു. ആദ്യപകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ നില 0-0 ആയിരുന്നു.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ 59ആം മിനിറ്റിൽ പൗൾസെനാണ് ഡെൻമാർക്കിന്റെ വിജയ ഗോൾ നേടിയത്. പിന്നീടുള്ള പെറുവിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാം ഡെന്മാർക്ക് ഗോളി ഷ്മൈകിളിന്റെ മുൻപിൽ അവസാനിച്ചു.

ക്ളീൻ ഷീറ്റിന്റെ എണ്ണത്തിൽ അച്ഛൻ പീറ്റർ ഷ്മൈകിളിനെ മകൻ കാസ്പർ ഷ്മൈകിൾ പിന്നിട്ടു. ഇരു ടീമുകളുടെയും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഡെന്മാർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയെയും പെറു ഫ്രാന്സിനെയും നേരിടും. 21ആം തീയതിയാണ് മത്സരങ്ങൾ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here